1.ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplică tuturor vânzărilor de bunuri de către CHINGI EXPERT SRL prin intermediul magazinului virtual www.cablu-metalic.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres al CHINGI EXPERT SRL.

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

Site – www.cablu-metalic.ro aparține companiei CHINGI EXPERT SRL.
Cumpărător - persoană, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o comandă și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.
Vânzător - societatea comercială CHINGI EXPERT SRL, având sediul în Deva, Str. Sântuhalm nr.C9, Deva, jud. Hunedoara, 330004, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J20/810/2014, Cod fiscal RO33638405.
Bunuri - orice produs inclusiv documentele menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului.
Comandă - un document electronic ce intervine că formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile și cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și să facă plata acestora.
Contract - o comandă confirmată de către vânzător.
Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor așa cum sunt precizate în comandă.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
Specificațiile cumpărătorului (acolo unde este cazul)
Dacă vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptare comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia.
Termenii și condițiile generale de vânzare vor stă la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. FACTURARE – plăti și livrare

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Livrare - vânzătorul se obligă să expedieze bunurile și serviciile prin sistemul de curierat către cumpărător.

Transport – Ambalare - Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile în momentul predării acestora către firma de curierat.

Vânzătorul va efectua livrare bunurilor pe teritoriul României.

4. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod datorită diferențelor inerente care pot să apară între poze și realitate

CHINGI EXPERT SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.
CHINGI EXPERT SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului .
Conform Art. 1665:
(1) Vânzarea este anulabilă atunci când prețul este stabilit fără intenția de a fi plătit.
(2) De asemenea, dacă prin lege nu se prevede altfel, vânzarea este anulabilă când prețul este într-atât de disproporționat față de valoarea bunului, încât este evident că părțile nu au dorit să consimtă la o vânzare.
Valoarea maximă a obligațiilor societății față de orice cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de societate de la cumpărătorul respectiv.


 1. GARANȚIILE ȘI DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

  Pentru produsele comercializate pe www.cablu-metalic.ro se acordă garanție conform legislației române în vigoare (LEGEA 449/2003, OG21/92 modificată și LEGEA 296/2004), pe baza certificatului de garanție și a dovezii de cumpărare.

  Drepturile conferite prin lege consumatorului, nu sunt afectate prin garanția oferită. Garanția se acordă numai pentru defecte de material sau de fabricație.

  Perioada de garanție începe la dată vânzării și depinde de tipul și modul de utilizare

  Defectele recunoscute că fiind acoperite de garanție vor fi remediate prin repararea gratuită sau prin înlocuirea cu un produs în stare perfectă de funcționare (poate fi un model ulterior).

  Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe

  Reclamații, altele decât cele de remediere a defecțiunilor nu sunt acoperite de garanție.

  Produsele comercializate de CHINGI EXPERT SRL pe site-ul www.cablu-metalic.ro beneficiază de o perioadă de garanție de 24 luni în cazul achiziționării de către persoane fizice respectiv 12 luni în cazul persoanelor juridice.

  Pentru a completa integral rubricile din certificatul de garanție este nevoie de desigilarea produselor. Din acest motiv toate produsele comercializate prin intermediul site-ului www.cablu-metalic.ro, vor fi desigilate pentru a le fi completate certificatele de garanție de către departamentul comercial.

  Accesoriile nu sunt însoțite de talon de garanție.

  Mai multe informații legate de garanțiile produselor găsiți aici: https://www.cablu-metalic.ro/calitate-si-garantie/

  6. FRAUDĂ

  ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.cablu-metalic.ro, SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.cablu-metalic.ro VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.cablu-metalic.ro ȘI VA DUCE LA ÎNCEPERE DE CERCETARE PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

  7.DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

  Întregul conținut al site-ului www.cablu-metalic.ro, incluzând, enumerativ, dar nu limitativ, imagini, texte, butoane, programe, scripturi și orice alte date, reprezintă proprietatea CHINGI EXPERT SRL și este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a CHINGI EXPERT SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

  Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: office@cablu-metalic.ro.

  8. LITIGII

  Orice litigiu apărut între cumpărători și societate va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române din raza teritorială a CHINGI EXPERT SRL

  9. FORȚĂ MAJORĂ

  Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitată.

  10. DATE PERSONALE

  Informațiile utilizatorilor site-ului www.cablu-metalic.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

  Pe site-ul www.cablu-metalic.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Vânzătorul CHINGI EXPERT SRL nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Citiți mai multe despre prelucrarea datelor cu caracter personal aici: https://www.cablu-metalic.ro/gdpr/

11. SECURITATE DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de vânzător numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Vânzătorul garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ul www.cablu-metalic.ro , ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul www.cablu-metalic.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul societății.

12. RETURNAREA PRODUSELOR

Consumatorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

Produsul ce nu este conform cu specificațiile de pe site. Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră, consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de CHINGI EXPERT SRL

Produse ce au fost livrate greșit: livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursare integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de CHINGI EXPERT SRL.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului

Produsele care nu satisfac cerințele dumneavoastră, vor fi expediate înapoi la firma CHINGI EXPERT SRL. Produsele retur trebuie să fie în forma lor originală, fără a fi deteriorate sau utilizate.

Produsele se vor returna în cutiile originale, ambalate corespunzător cu materiale de protecție ( hârtie, folii, pungi, carton etc. ) pentru a evita deteriorarea acestora. Sunt refuzate retururile ale căror cutii nu sunt protejate corespunzător.

Contravaloarea mărfii returnate va fi restituită în 14 de zile de la momentul primirii acestei informaţii. În cazul în care nu primim această informație banii vă vor fi returnaţi în 14 de zile din momentul preluării produselor returnate.

Va rugăm să respectați termenul prevăzut pentru înapoierea mărfii.

Dacă dumneavoastră doriți să returnați un colet trebuie să o faceți prin intermediul unei firme de curierat, taxa de curier vă va fi returnată, doar în următoarele condiții: dacă produsul primit este degradat, are un defect sau nu este produsul comandat de dumneavoastră

Aceste dispoziții se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță. Cumpărătorul nu are dreptul să opteze decât o singură dată pentru returnarea/înlocuirea unui produs în condițiile art 4 alin.1 lit b) din O.G. 130/2000.

Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

Citiți mai multe în politica noastră de retur: https://cablu-metalic.ro/politica-de-livrare-si-retur/

Acești termeni și condiții se aplică la cumpărăturile efectuate în magazinul online www.cablu-metalic.ro