Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în M.O. al României, Partea I, nr. 399 din 08.06.2015, modificată și completată prin legea nr. 49 din 14.03.2019, respectiv standardele armonizate SR EN aferente diferitelor produse prevăd că: „ instalațiile de ridicat clasice și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum și instalațiile de ridicat, precum și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare și de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi.

     Art. 9 (alin. 1) din legea mai sus menționată mai prevede că : „Verificările tehnice prevăzute în documentațiile tehnice și prescripțiile tehnice se realizează de către ISCIR sau, după caz, de către persoanele autorizate pentru construcție, montare, instalare, punere în funcțiune, revizii, reparații, lucrări de întreținere, autorizare a funcționării sau verificări tehnice în utilizare; responsabilitățile privind realizarea verificărilor tehnice și corectitudinea rezultatelor obținute revin ISCIR sau persoanelor autorizate, după caz.”

     Conform directivelor europene EN 12195-2, EN 1492-1, EN 818-4 există obligativitatea inspecției periodice a echipamentelor de ancorare și ridicare.

    Utilizatorii au posibilitatea fie de a trimite echipamentele la sediul nostru pentru a le testa și re-certifica fie de a se programa pentru o testare mobilă la sediul lor.

    De cele mai multe ori expedierea echipamentelor la testare chiar și pentru o perioadă scurtă de timp implică costuri ridicate de transport și blocarea activității timp de câteva zile.

     De aceea specialiștii vin la tine împreună cu standul de testare mobil , îți testează echipamentele și îți eliberează un certificat de testare.